דוח פומבי – חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו 1996

דוח פומבי לשנת 2021

בהתאם לסעיף 6ב)ד( לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"1996- 

שם המעסיק: חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ
תאריך הדוח: 01/06/2022
ענפי הפעילות: נדל"ן
אופן פילוח העובדים: סוגי משרות
מספר הקבוצות בפילוח: 10
  1. נתונים באחוזים בדבר פערי השכר הממוצע )שכר ברוטו למס( של העובדים/ות המועסקים/ות אצל המעסיק לפי פילוח העובדים:
קבוצות העובדים בפילוח אחוז  פערי  השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לכל העובדים המועסקים/ות אצל

המעסיק

אחוזי פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל המעסיק אחוזי פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל המעסיק חלקיות העסקה

ממוצעת אצל המעסיק

שכר ברוטו שכר ברוטו שכר ברוטו
קבוצת עובדים א 50%
קבוצת עובדים ב 50%
קבוצת עובדים ג 100%
קבוצת עובדים ד 100%
קבוצת עובדים ה 100%
קבוצת עובדים ו 100%
קבוצת עובדים ז 6.5%- 6.5%- 100%
קבוצת עובדים ח 100%
קבוצת עובדים ט 100%
קבוצת עובדים י 100%

 

  1.  שיעור העובדים/ות המועסקים/ות ששכרם נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה ושיעור העובדים/ות המועסקים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר
קבוצות העובדים בפילוח שיעור העובדים/ות המועסקים/ות ששכרם נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה שיעור העובדים/ות המועסקים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכוח הסכם או הסדר
עובדים עובדות עובדים עובדות
קבוצת עובדים א'
קבוצת עובדים ב'
קבוצת עובדים ג'
קבוצת עובדים ד'
קבוצת עובדים ה' 100%
קבוצת עובדים ו' 100%
קבוצת עובדים ז' 100% 100%
קבוצת עובדים ח' 100%
קבוצת עובדים ט' 100%
קבוצת עובדים י' 100%